Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo užmokestis

 
Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. IV ketvirčioPraėjusių metų
Direktorius1,003098,30920,42
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3,001852,661336,32
Mokytojas12,191154,36442,10
Vyresnysis mokytojas20,981302,15890,92
Mokytojas metodininkas24,601442,121043,57
Mokytojas ekspertas4,421638,701087,68
Mokytojo padėjėjas3,25579,620,00
Pailgintos dienos grupės auklėtojas2,00872,360,00
Budėtojas2,00570,63450,57
Kiemsargis2,00559,47456,01
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas2,00676,35227,60
Patalpų valytojas1,75561,60462,54
Valytojas8,50561,54382,81
  [1] Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). [2] Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.