Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo užmokestis

Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
      
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
      
2021 m. liepos 8 d.
      
Eil.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų DarbuotojųVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. skaičiusskaičius2021 m. 2 ketvirtis2020 m.
5Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3.0042219,062102,65
9Duomenų bazės priežiūros specialistas1.0021509,911453,07
10Kiemsargis1.502642,00724,95
14Mokytojas11.57141264,461171,55
15Mokytojas ekspertas3.6041781,791744,23
16Mokytojas metodininkas28.39341558,001527,96
17Mokytojo padėjėjas4.809730,73714,74
18Pailgintos dienos grupės auklėtojas2.6761007,28165,75
19Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas2.003642,00707,71
20Patalpų tvarkytoja1.757642,00610,00
25Specialusis pedagogas1.2521182,91877,79
26Valytojas8.5010667,56707,88
27Vyresnysis mokytojas16.79201503,991483,12

 

 

  [1] Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). [2] Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.