Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo užmokestis

Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
     
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
     
2024 m. balandžio 17 d.
     
Eil.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.  2024 m. 1 ketvirtis2023 m.
6Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3,003924,173529,00
12Kiemsargis1,50924,00952,00
16Mokytojas11,022087,171612,64
17Mokytojas ekspertas4,782584,321992,15
18Mokytojas metodininkas29,852286,342123,51
20Pailgintos dienos grupės auklėtojas3,801399,381413,96
21Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas1,50944,53931,64
22Patalpų tvarkytoja1,75924,00924,29
26Socialinis pedagogas2,302020,581994,30
27Specialusis pedagogas1,252097,542089,12
28Valytojas8,501013,14971,55
29Vyresnysis mokytojas13,052244,132071,98