Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo užmokestis

Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
     
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
     
2023 m. spalio 6 d.
     
Eil.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.  2023 m. 3 ketvirtis2022 m.
5Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3,003164,052793,05
11Kiemsargis1,50840,00742,17
15Mokytojas12,451437,091451,33
16Mokytojas ekspertas3,812216,991915,39
17Mokytojas metodininkas31,492001,311806,50
18Mokytojo padėjėjas11,65955,15906,56
19Pailgintos dienos grupės auklėtojas3,801272,401193,53
20Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas2,00882,00753,38
21Patalpų tvarkytoja1,75840,00730,00
25Socialinis pedagogas1,201837,631637,13
26Specialusis pedagogas1,251890,331661,77
27Valytojas8,50858,75811,41
28Vyresnysis mokytojas13,721888,551564,01

 

 

 

 

Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
      
VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
      
2023 m. sausio 5 d.
      
Eil.Pareigų (pareigybės) pavadinimasEtatų DarbuotojųVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. skaičiusskaičius2022 m. 2021 m.
3Budėtojas1.252835,09753,18
5Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3.0042982,232411,26
9Duomenų bazės priežiūros specialistas1.0021766,331598,96
11Kiemsargis1.502773,82705,37
13Laborantas1.0021160,171086,03
15Mokytojas16.97221621,731451,46
16Mokytojas ekspertas3.8541981,101723,46
17Mokytojas metodininkas27.62311880,911635,46
18Mokytojo padėjėjas16.1025905,06794,39
19Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas0.4521709,921888,57
21Pailgintos dienos grupės auklėtojas6.48201190,391119,64
22Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas2.003791,31683,24
23Patalpų tvarkytoja1.757729,30645,61
28Specialusis pedagogas1.2521740,651362,18
29Valytojas8.7511895,85730,02
30Vyresnysis mokytojas16.92211771,841565,76

 

Pareigybių, kurių darbuotojų skaičius mažiau nei 2, neviešinami dėl asmens duomenų apsaugos.