Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Viešieji pirkimai

Atlikdama pirkimus Klaipėdos Gedminų progimnazija vadovaujasi  Supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

Viešųjų_pirkimų_taisyklės