Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Apie mokyklą

Vizija 
Mokykla – demokratiškos valstybės miniatiūra
 
Misija
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.