Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

100 dešimtukų klubas

,,100 dešimtukų klubas“

Klubo nariams keliami reikalavimai:

  • 100 dešimtukų*,
  • nepriekaištingas elgesys,
  • mokyklos vardo garsinimas įvairiose veiklose (olimpiados, konkursai, varžybos, projektinė, socialinė veikla ir kt.).

Kaip tapti klubo nariu

  • Surinkę 100 dešimtukų, atspausdintą pažymių ataskaitą ir klasės vadovo pasirašytą rekomendaciją mokinys atneša direktoriaus pavaduotojai ugdymui Astai Jankauskienei (220 kab.).
  • Dešimtukai dar kartą perskaičiuojami ir kandidatūra teikiama Mokytojų tarybai.
  • Įsitikinus, jog mokinys/mokinė atitinka visus kriterijus, jis/ji iškilmingai skelbiamas,-a ,,100 dešimtukų klubo“ nariu.

Klubo nario privilegijos

  • Iškilmingos inauguracijos metu jis/ji paskelbiamas,-a ,,100 dešimtukų klubo“ nariu.
  • Pavardė puikuojasi ant Garbės sienos.
  • Tampa labai svarbiu, gerbiamu mokyklos bendruomenės nariu.

* Skaičiuoti dešimtukus reikia nuo rugsėjo mėn. iki  gegužės 31 d.

SVARBU: į bendrą dešimtukų skaičių neįtraukiami trimestrų/ pusmečių pažymiai, nes tai tik pažymių vidurkis.

** Į visus klausimus, susijusius su klubo veikla, gali atsakyti direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė (220 kab.).