Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

UTA

UTA

Vaizdo įrašai 

Esminiai pokyčiai atnaujintose Bendrosiose programose 

 
Kompetencijos turinyje ir vertinime
 
Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas 

 

Parsisiųsti

 

 Metodinė medžiaga
Moduliai aukštesniųjų gebėjimų vaikams 
 Bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaita (joje pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti organizuoti pamokas atnaujinus ugdymo turinį).
Naudingi renginiai apie UTA