Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

,,Erasmus+” kursai

Birželio  11–18 dienomis Kroatijoje vyko ,,Erasmus+” kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Special needs in education“. Šie mokymai buvo skirti geriau suprasti ir analizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo galimybes, jų integraciją į bendrojo ugdymo mokyklas. Mokytoja Gintarė Škimelytė susipažino su Kroatijos švietimo sistema, specialiųjų mokinių įtraukiuoju ugdymu šioje šalyje, mokymo stilių atpažinimo galimybėmis bei  aktyvaus mokymo metodais. Teorinių paskaitų metu gilino žinias apie autizmo, Aspergerio bei Dauno sindromo sutrikimus, ADHD. Praktinių veiklų metu įtvirtino žinias apie tai, kaip reikia pritaikyti ugdymo turinį specialiųjų poreikių mokiniams panaudojant ,,Microsoft tools“ galimybes. Mokėsi kurti grupėse dinamišką aplinką: įtraukiant visus mokinius į dramines veiklas, vaidybą. Išsiaiškino, kad draminės veiklos skatina empatijos ugdymą, moko saugiai išgyventi ir pajausti neigiamas emocijas, jas atpažinti, padeda grupėse dirbantiems mokiniams atrasti konfliktinių situacijų sprendimo būdus.