Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ KA122 mobilumų projekte

Labai džiaugiamės, kad mokykla laimėjo dotaciją „Erasmus+“ projektui „Mokyklą kuriu AŠ“ įgyvendinti
(2021-12-01 – 2023-06-01). Kviečiame Jus dalyvauti dalyvių atrankoje!
Kodėl verta dalyvauti?
* išvažiuosite į užsienio mokyklas (4 arba 5 dienoms), ten susitiksite su bendraamžiais, atliksite bendras
projekto veiklas, sužinosite apie mokinių savivaldą, savivaldos veikimo principus, galimybes tobulėti,
geriau pažinsite šalį, kurioje lankysitės;
* patobulinsite anglų kalbos įgūdžius;
* tapsite aktyvesni, drąsesni, labiau pasitikėsite savimi;
* įgysite neįkainojamos dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties;
* prisidėsite prie pokyčių mokykloje.
Plačiau apie projektą
Projekto tikslas – sustiprinti progimnazijos mokinių savivaldą ir įgalinti ją įgyvendinti demokratinį
progimnazijos valdymą.
Laukiami rezultatai:
1. Organizuoti mokinių mobilumai – užsienio mokyklose mokysis 13 mokinių. 
2. Demokratiniu būdu bus išrinkta progimnazijos mokinių savivalda.
3. Mobilumuose dalyvavę mokiniai parengs veiklos planą, kuriame numatys pilietinės, sveikos ir aplinką
tausojančios gyvensenos, bendruomenės stiprinimo ir kt. akcijas, renginius); planą įgyvendins.
4. Mokiniai dalyvaus rengiant progimnazijos vidaus dokumentus, atliepiančius mokinių interesus.
Projekto aktualumas 
Siekiame stiprinti mokinių savivaldą, nes tai yra pilietinio aktyvumo skatinimo priemonė, mokiniai, tiesio
giai atstovaudami mokinių interesams, spręs aktualias problemas, taip prisidėdami prie savo pačių, bendra
amžių aplinkos gerinimo. Svarbu, kad mokiniai pamatytų
kitų šalių mokinių patirtį, kartu veikdami tarptautinėje aplinkoje sustiprintų gebėjimus ir kompetencijas, r
eikalingas aktyviam pilietiškumui, pokyčių įgyvendinimui.
Svarbu, kad mokiniai aktyviai reikštųsi planuojant mokyklos veiklą, priimant svarbius sprendimus,
bus ugdoma ne tik mokinių motyvacija,
bet ir formuojamas teigiamas požiūris į mokyklą, dedami tobulėjimo, pilietiško lavinimosi ir socialinio br
endimo pagrindai. Tikimės, kad mokiniai išsiugdys lyderio savybes. Mokinių užmegzti ryšiai su kitų šalių
 mokiniais padės atrasti daugiau potencialo atrasti naujų idėjų aktyviai ir prasmingai veikti. 
Dalyvių atranka
* Atranką vykdys mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.  
* Jei pageidaujate dalyvauti mobilumo projekte, iki spalio 29 d.  užpildykite pretendento anketą:
https://forms.office.com/r/GkVtSumU5W
Lapkričio mėn.
vyks mokinių mobilumo projekto dalyvių atrankos konkursas. Atranka vyks taikant individualaus pokalbi
o metodą. Atrankos kriterijai:  
1. motyvacija dalyvauti projekte; 
2. aktyvi veikla mokykloje;  
3. užsienio kalbos komunikaciniai gebėjimai;  
4. asmenybinės vertybinės nuostatos;  
5. pirmenybė – mažiau galimybių turintiems mokiniams. 
Laukiame Jūsų užpildytų anketų iki spalio 29!

Projekto koordinatorė Asta Jankauskienė