Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Korupcijos prevencija

 Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo – Ilona Balsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Apie pastebėtus galimus neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. Nr. 8 69261869 arba el. paštu i.balsiene@gedminai.lt

dėl KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO

Progimnazijos pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio  ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/453943b0e46611eb9f09e7df20500045 ) nuostatomis:

  •  direktorius;
  •  direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  •  direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams.

Dokumentai:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PREVENCINĖ PROGRAMA 2023-2025 M.M.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023 2025

REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ, SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADŲ PATEIKIMO 2021 METAIS

DĖL DOVANŲ VERTINIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO

ATMINTINĖ, KAIP SUDERINTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS INTERESUS

Nuorodos:

  1. Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570

  1. 2022–2033 metų Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bff1c501fdba11ecbfe9c72e552dd5bd

 

Nuorodos darbuotojų savarankiškam tobulėjimui korupcijos prevencijos srityje:

Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

 

Pasiteirauti ar informaciją pateikti galima adresupranesk@gedminai.lt