Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos darbo grupės nariai: pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Balsienė. Nariai: Danguolė Ručinskė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams; Vilma Bučmienė – anglų kalbos mokytoja; Laura Daubarienė – specialioji pedagogė; Gediminas Jonauskas – informacinių technologijų mokytojas. REKOMENDACIJOS DEL VEIKSMŲ, SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa Klaipėdos Gedminų progimnazijos 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų korupcijos prevencijos programa Dėl motyvuotų korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų pateikimo.