Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Mokinių testavimas

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos tarp progimnazijos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių, rekomenduojama mokiniams progimnazijoje reguliariai atlikti sveikatos patikrinimą dėl COVID-19 savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas. Mokinys testuojamas, jei mokinio tėvai (globėjai) pasirašydami nustatytos formos sutikimą sutinka, kad vaikas dalyvautų testavime (dėl sutikimo formos kreiptis į vaiko klasės vadovą).

Testavimas dėl COVID-19 ligos nustatymo vykdomas ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas. Mokinys ėminius antigeno testams ima savarankiškai, prižiūrint mokyklos paskirtam darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertina ir interpretuoja paskirtas klasei atsakingas mokyklos darbuotojas.

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas teigiamas, tėvai (globėjai) informuojami apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą, registruotruojantis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus tėvai (globėjai) turi pranešti visuomenės sveikatos specialistei Airai Plataunaitei tel. +370 690 37 383.

Už testavimo organizavimą progimnazijoje atsakingas asmuo: Brigita Imbrasienė, bibliotekos vedėja; el. p. b.imbrasiene@gedminai.lt

Mokinių izoliacija

Mokinys, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, izoliuojamas.

Mokinys, kuriam atlikto profilaktinio savikontrolės greitojo antigeno testo metu buvo nustatytas teigiamas rezultatas, progimnazijos nustatyta tvarka nedalyvauja kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas (PGR tyrimą reikia atlikti mobiliame punkte):

* jei atlikto PGR rezultatas neigiamas, mokymasis tęsiamas kontaktiniu būdu;

* jei nusprendžiama PGR tyrimo neatlikti, mokinys progimnazijos nustatyta tvarka negrįžta į mokyklą 10 dienų;

* jei mokiniui COVID-19 liga patvirtinama PGR tyrimu, likusi klasė privalo testuotis arba izoliuotis 10 dienų pagal mokinių izoliacijos schemas

Vakcinuotiems ir persirgusiems mokiniams izoliuotis nereikia.

 

Ugdymo proceso organizavimas, kai mokiniai izoliuojasi dėl patvirtinto COVID-19 ligos atvejo klasėje

Mokiniai, kurie izoliuojasi dėl patvirtinto COVID-19 ligos atvejo klasėje, mokosi nuotoliniu būdu – pagal pamokų tvarkaraštį jungiasi virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Microsoft Office 365“, dalyvauja pamokose.