Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Mokymai Norvegijoje

Lapkričio 8, 9 d. pradinio ugdymo mokytoja V. Gaidjurgienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jankauskienė dalyvavo Osle vykusiuose projekto „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ mokymuose, kurių metu plačiau susipažino su projekto metu naudojama Learn Lab platforma, jos praktinio  naudojimo aspektais. 
Labai džiugu, kad Lietuvos mokslininkai, mokyklų, dalyvaujančių projekte, atstovai,  turėjo galimybę gyvai susitikti su platformos kūrėjais, Norvegijos  mokytojais bei mokyklų vadovais, diskutuoti apie mokymosi analitiką, dirbtinį intelektą mokykloje, šiuolaikinių technologijų svarbą atskleidžiant kiekvieno vaiko galias, išmatuojant ne kiekybinius,  o kokybinius (sunkiai pamatuojamus) mokymosi aspektus. Buvo aptarti labai svarbūs pedagoginiai aspektai (giluminis, visuminis mokymas(is), kūrybiškumas, bendradarbiavimas), kuriais pagrįsta Learn Lab platforma. 
Šis mokymosi vizitas, bendravimas su kolegomis atskleidė, kaip svarbu nuosekliai siekti  giliai aptartų, pamatuotų pokyčių, kurie atvertų kelius į pažangą.