Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Projektinė veikla

Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į mokymą(si ) įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymo(si) užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla, nes ji skatina mokinius mokymą(si) sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą.

Progimnazijos patirtis rodo, jog vaikų dalyvavimas projektuose labai suartina mokinių tėvus su mokytojais bei mokyklos vadovybe: visi pasijunta vienos komandos nariais, kurioje kiekvienas turi savo atsakomybę, tačiau veikiama išvien siekiant bendro tikslo – kad būtų sėkmingai realizuotas projektas. Tėvų parama yra būtina projektų vykdymo sąlyga. Todėl natūralu, jog nei vienas tarptautinis projektas nevyksta be tėvų pagalbos ir dalyvavimo. Paprastai vaikų iniciatyva „uždega“ tėvus ir jie tarsi savaime tampa projekto dalimi. Be to, atsiranda ir asmeniniai interesai – tai tampa veikla ne vien dėl mokyklos, bet ir dėl savo vaiko.

Darbas projektų metodu – tai mokymasis atrandant, žinant, ko ieškoma. Kiekvienas projektas gali būti vis kitoks, nepanašus į buvusį. Tai, be abejo, praturtina mokymo(si) procesą, skatina mokymo(si) motyvaciją, ugdo mokinių kūrybingumą. Darbas projektų metodu padeda kurti, formuoti ir bendrąją progimnazijos bei mokymosi kultūrą. Projektinė veikla, projektų pristatymai, bendruomenės ir visuomenės įtraukimas į ugdomąjį darbą – visa tai praturtina progimnazijos kasdienybę, ugdymo procesą daro reikšmingą ne tik jo dalyviams, bet ir bendruomenei.


Dažna mokykla turi išskirtinį bruožą – vienur tai aukšti mokinių pasiekimai, kitur užsienio kalbos, dar kitur matematinės klasės. Gedminų progimnazija išsiskiria projektine veikla. Šiuo metu progimnazijoje vykdoma projektų, iš kurių tarptautiniai: „Erasmus+“, „Nordplus“, „eTwinning“, ne mažiau svarbūs ir šalies bei instituciniai projektai. Projektai sudaro galimybę mokiniams ir mokytojams daug keliauti, progimnazijoje nuolat pilna svečių iš pačių įvairiausių Europos šalių: Prancūzijos, Portugalijos, Graikijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos bei kt. švietimo sistemos ne tik pristatytos progimnazijos pedagogams, bet ir išbandytos savu kailiu, parsivežta geroji patirtis diegiama gimnazijoje. Dalyvaujant projektinėje veikloje ugdomos, plėtojamos svarbiausios šiandienos pasaulyje kompetencijos: atsakomybės ir įsipareigojimo vertybės, mokomasi taikyti žinias konkrečioje situacijoje, ugdomas sisteminis ir kritinis mąstymas, medijų raštingumas, gilinamos užsienio kalbos žinios, mokomasi kurti tarptautines komandas, plėtojami partnerystės tinklai. Dalyvavimas projektinėje veikloje mokiniams ir mokytojams yra didelė investicija į savo intelektinį kapitalą, emocinį intelektą. Tokie mokytojai įdomūs vaikams, nes jiems nesvetimos naujovės, patys yra įdomios asmenybės, turi drąsos eksperimentuoti, neskaičiuoja darbo laiko, nuolat kupini idėjų ir kuria. O juk kuriantys žmonės skleidžia šviesą!