Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Valdorfo pedagogika

Valdorfo pedagogika – tai ugdymo sistema, kurios metodai remiasi austrų pedagogo ir filosofo Rudolfo Steinerio (1861 – 1925) sukurta pedagogine sistema. Valdorfo pedagogikoje didelis dėmesys skiriamas giliam  vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimui, vaiko stebėjimui, todėl kiekvienam amžiaus tarpsniui taikomi saviti pedagoginiai principai. 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos netradicinėse klasėse taikomi tik Valdorfo pedagogikos elementai, dirbant šiose klasėse nesvetima holistinė pedagogika (visuminis požiūris į vaiko ugdymą, kuris apima pažintinę, socialinę, emocinę vaiko raidą). Neapsiribojama vien dalykų mokymu ir intelekto lavinimu, daug dėmesio skiriama socialiniams, meniniams įgūdžiams, praktinei mokinių veiklai, emociniam ugdymui.

Valdorfo pedagogikos elementai pradinėse klasėse:

1) pagrindinė pamoka; pasisveikinimas, ritmavimas, pagrindinė pamokos dalis, susikaupimą, dėmesingumą lavinantys žaidimai-pratimai, įspūdžių minutėlės; 

2) tiksliniai skaitiniai pagal vaikų amžių: gyvulinės pasakos, pasakėčios, mitai, sakmės, istorijos apie pasaulio sūkurimą, mitinius didvyrius;

3) metinis projektinis darbas pagal amžiaus tarpsniui būdingas aktualijas;

4) netradicinių metodų, priemonių panaudojimas pamokose;

5) sąlytis su gamta: gamtos stebėjimas natūralioje aplinkoje, kalendoriniai darbai, kalendorinės šventės, išvykos, žygiai;

6) dailės ir technologijų programos turinio pritaikymas: daug dėmesio skiriama piešimui natūraliomis priemonėmis, spalvų derinimui, formų piešimui, mokomasi nerti, megzti, siuvinėti;

7) emocinis, socialinis ugdymas: skiriama papildoma klasės valandėlė šių kompetencijų ugdymui.

Valdorfo pedagogikos elementai pagrindiniame ugdyme:

1) metinis projektinis darbas pagal amžiaus tarpsnį;

2) socialinių emocinių kompetencijų ugdymas papildomos klasės valandėlės metu;

3) sąlytis su gamta: kalendorinės šventės, tradicijos;

4) technologijų programos turinio pritaikymas.