Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Pailgintos dienos grupė

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.T2-64 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“  pakeitimu:

1 val. įkainis – 0,30 euro už 1 valadą;

minimalus mokinių skaičius – ne mažesnis kaip 15, maksimalus – ne didesnis kaip 24.

Progimnazijoje komplektuojamos 3 pailgintos dienos grupės: 3 val. – 1 grupė; 4 val. – 1 grupė; 4 val. – 1 grupė;

Už paslaugą nemokama, jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą arba yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

  Mokėjimas už pailgintos dienos grupę

Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d. į kvite nurodytą sąskaitą. 

Pailgintos dienos grupės veikla

Grupėje vyksta įvairi veikla: skiriamas dėmesys vaiko aktyviam ir pasyviam poilsiui, pagal galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali progimnazijos valgykloje užsakyti savo vaikui pavakarius.