Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Spintelės

5-8 kl. mokinių spintelės

Spintelės mokiniams suteikiamos nemokamai.

2 mokiniai dalijasi viena spintele pagal paskirtį: pasidėti viršutinius drabužius.

Pametus spintelės raktą, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasirūpinti  rakto dublikato pagaminimu.

Už sugadintą turtą/ progimnazijai padarytą žalą atlyginama  teisės aktų nustatyta tvarka.

Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas