Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Sveikata

Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Indrė Kuodienė kab.:111,

Darbo laikas mokykloje :

Pirmadienį-trečiadienį – 8:00-16:50
Ketvirtadienį – 8:00-16:40
Penktadienį – 8:00-16:00
 

Tel.nr.: +370 690 37 416  

el.paštas: gedminu@sveikatosbiuras.lt, sveikata@gedminai.lt.

www.sveikatosbiuras.lt

Mokyklos naujienos 

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NAUJIENLAIŠKIS

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NEMOKAMŲ VEIKLŲ KALENDORIUS

 

FUNKCIJOS

 1. Tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, nurodytus Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti;
 2. Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną;
 3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei;
 4. Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
 5. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 7. Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai.
 8. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 9. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 10. Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 11. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
 12. Tikrinti mokinių asmens higieną, padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
 13. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 14. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 15. Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 16. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 17. Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.

 

Gedminų pr. fizinio pajėgumo testavimo analinė

Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų analizės:

SVEIKATOS DUOMENŲ ANALIZĖ 2023 m.

Sveikatos duomenų analizė 2022 m.

Sveikatos duomenų analizė 2021m.

Sveikatos duomenų analizė 2020m.

Sveikatos duomenų analizė 2019m.

Sveikatos duomenų analizė 2018m.

Sveikatos duomenų analizė 2017m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikata

 

 

UŽKANDŽIŲ DĖŽUTĖS KONKURSAS 2020m

Progimnazijoje spalio 5 d. – lapkričio 9 d. vyko progimnazijos visuomenės sveikatos specialistės inicijuotas užkandžių dėžutės konkursas „Atsinešk sveiką užkandį“. Konkurso tikslas – skatinti mokinius kartu su tėvais domėtis sveikatai palankia mityba; skatinti sveikatai palankių užkandžių pasirinkimą. Konkurso prizus įsteigė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.

Sveikiname konkurso nugalėtojus!

1–4 klasių grupė: Aleksandra A. (3c kl.), Gabija T. (3c kl.), Denisas V. (4a kl.).

5–8 klasių grupė: Gvidas V. (5a kl.), Julas G. (5v kl.), Džiugas K. (5v kl.).

Paskaitų ciklas: lytiškumas ir savipagalbos būdai 2021m.

7-8 klasių mokiniai dalyvavo paskaitų ciklo: lytiškumas ir savipagalbos būdai paskaitose, kurios vykdomas iš projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ lėšų.

Tokio tipo paskaitos yra puiki priemonė padėti susipažinti su itin jautria tema, užkirsti kelią lytiškai plintančioms ligoms, neplanuotiems nėštumams ir t.t. Į paskaitų ciklą bus įtraukta tema apie lyčių lygybę. Paskaitų apie savipagalbos būdus tikslas – ugdyti emocinį raštingumą, savipagalbos įgūdžius, pasitikėjimą savimi, asmenybės atsparumą stresui, kasdieniam nerimui ir kt. išoriniams dirgikliams.

Paskaitų programa

Pamokos „Joga Zoo“ 2021m.

 1-6 klasių mokiniai dalyvavo smagiuose JOGA ZOO užsiėmimuose. Pamokos buvo vykdomos iš Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ lėšų.. Ačiū užsiėmimus vedusiai Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos specialistei Alinai Bocman, bei mokytojams ir vaikams, kurie prisijungė prie iniciatyvos.

Savižudybė – ne išeitis. Raskime būdą kartu: https://tuesi.lt/ 

Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui:

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/psichoaktyviu-medziagu-prevencija/ankstyvosios-intervencijos-programa/

Nemokamos psichologinės konsultacijos

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/psichikos-sveikata/psichologines-konsultacijos/

COVID-19

https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/bendruomenes-sveikatos-stiprinimas/covid-19_/

BŪK SAUGUS KELYJE

Atšilus orams kaip ir kasmet suaktyvėją dviračiais bei paspirtukais judantys asmenys. Šios transporto priemonės padeda judėti neteršiant aplinkos ir išvengiant asmeninio ar viešojo transporto. Tačiau ši tendencija neapsieina ir be pagausėjusių nelaimių skaičiaus, į kurį patenka šių transporto priemonių vairuotojai. Specialistai ir pareigūnai vis primena, kad tiek paspirtukai, tiek dviračiai yra transporto priemonės ir jų vairuotojai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių ir būti atsakingais eismo dalyviais. 

2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir

aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino Klaipėdos Gedminų progimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti MŪSŲ  mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.                                              

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės:

Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.

Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.

Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.

Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.

Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

 Principai:

Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.

Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.

Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.

Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.

Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

2021–2026 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „AUGU SVEIKAS“  

Sveikata