Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Progimnazijai suteikta „Erasmus“ akreditacija

Progimnaziją pasiekė labai džiugi žinia – mokykla gavo „Erasmus“ akreditaciją 2023–2027 m. „Erasmus“ akreditacija – pažymėjimas, patvirtinantis, jog mokykla atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui. Naujai mobilumo veiklai vykdyti mokykla kasmet gaus „Erasmus+“ lėšų.

   Jau birželio mėnesį pradedamas įgyvendinti naujas penkiolikos mėnesių mobilumų projektas. Išsikelti du šio projekto uždaviniai: pirmas – stiprinti mokinių Europos tapatybę per integralų ugdymą, remiantis gerąja Europos šalių patirtimi, antras – stiprinti mokyklos bendruomenės emocinį atsparumą lavinant pagrindinius gerovės aspektus: protinį, fizinį, emocinį ir dvasinį.

    Šio projekto metu mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracijos atstovai vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, darbo stebėjimo mobilumus, kurių metu susipažins su šiuolaikiškais metodais ir priemonėmis, integralaus, patirtinio ugdymo organizavimo galimybėmis, gilins žinias socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje, užmegs tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, semsis gerosios užsienio šalių mokyklų patirties, tobulins profesines ir asmenines kompetencijas.

   Į mobilumus vyks ir mokiniai. Jie atliks tarptautinio bendradarbiavimo patirtiniu pažinimu paremtas veiklas, kurios padės efektyviai ugdyti pagrindines mokinių kompetencijas, suvokti tarpdalykinius ryšius, spręsti realias problemas.

  Mobilumų dalyviai bus atrinkti akreditacijos paraiškoje numatyta tvarka. Informacija apie dalyvių atranką mokiniams bus skelbiama TAMO dienyne, mokytojams  – elektroniniu paštu.

Projekto koordinatorė Asta Jankauskienė