Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo grupės

Darbo grupės

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Ilona Balsienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Audronė Andrašūnienė, Klaipėdos miesto savvaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Anton Petrovskij, užsienio (anglų, rusų) kalbų vyresnysis mokytojas, Progimnazijos tarybos narys;

Nijolė Triuškienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Roberta Sirusienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Rasa Serapinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos narė;

Vilma Paškauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Regina Gedmontienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja.

Nariai:

Indrė Baldinienė, istorijos mokytoja;

Ruslana Yaburova, užsienio (rusų) kalbos mokytoja;

Jūratė Lastauskienė, pradinio ugdymo programos mokytoja;

Rasa Perminienė, psichologė;

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Asta Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Gediminas Jonauskas, informacinių technologijų mokytojas, internetinės svetainės administratorius;

Ilona Balsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Saulius Rudelis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, duomenų pateikėjas;

Danguolė Račickė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams; duomenų apie viešuosius pirkimus pateikėja;

Svetlana Perekatova, planavimo ir duomenų koordinavimo specialistė, duomenų pateikėja;

Jurgita Širvienė, pradinių klasių mokytoja,  svetainės modulio „Valdorfo pedagogika“ administratorė.