Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbo grupės

Darbo grupės

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Ilona Balsienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Audronė Andrašūnienė, Klaipėdos miesto savvaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Anton Petrovskij, užsienio (anglų, rusų) kalbų vyresnysis mokytojas, Progimnazijos tarybos narys;

Nijolė Triuškienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Roberta Sirusienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Rasa Serapinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos narė;

Vilma Paškauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Regina Gedmontienė, vokiečių kalbos mokytoja

Nariai:

Vaida Bunevičiūtė-Kudinova, pradinio ugdymo mokytoja

Audronė Lazdauskienė, logopedė

Renata Martyšiūtė-Jarašiūnė, anglų kalbos mokytoja

Rasa Perminienė, psichologė

Rasa Serapinienė, pradinio ugdymo mokytoja

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vita Venskienė, biologijos mokytoja

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Asta Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Gediminas Jonauskas, informacinių technologijų mokytojas, internetinės svetainės administratorius;

Ilona Balsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Saulius Rudelis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, duomenų pateikėjas;

Danguolė Račickė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams; duomenų apie viešuosius pirkimus pateikėja;

Svetlana Perekatova, planavimo ir duomenų koordinavimo specialistė, duomenų pateikėja;

Jurgita Širvienė, pradinių klasių mokytoja,  svetainės modulio „Valdorfo pedagogika“ administratorė.

 

Daiva Stasiulienė - komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Vilma Aliubavičienė, socialinė pedagogė

Laura Daubarienė, specialioji pedagogė

Vaida Bunevičiūtė-Kudinova, pradinio ugdymo programos mokytoja

Asta Jankauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Audronė Lazdauskienė, logopedė

Rasa Perminienė, psichologė

Aira Plataunaitė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro progimnazijos sveikatos specialistė vykdanti priežiūrą Klaipėdos Gedminų progimnazijoje

Vilma Raubienė, mokinių tėvų atstovė

Aurelijus Liaudanskas, direktorius, komandos pirmininkas

Vilma Aliubavičienė, socialinė pedagogė

Robertas Ivanauskas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Rasa Perminienė, psichologė

Saulius Rudelis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aira Plataunaitė,  Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro progimnazijos sveikatos specialistė, vykdanti priežiūrą Klaipėdos Gedminų progimnazijoje