Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Darbuotojai

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2022–2023 M. M.

 

Mokytojų el. pašto adresą sudaro vardo pirmoji raidė, taškas, pavardė, @gedminai.lt

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

A. Liaudanskas

Direktorius

Istorija

I. Balsienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalba ir literatūra

A. Jankauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

7v klasės vadovė

Lietuvių kalba ir literatūra

S. Rudelis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

6b klasės vadovas

Šokis, žmogaus sauga

D. Stasiulienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė

 

V. Aliubavičienė

Socialinė pedagogė

 

F. Alonderis

Mokytojas

Chemija, gamta ir žmogus

I. Baldinienė

Mokytoja

Istorija

D. Balsienė

Mokytoja, akompaniatorė,

7c klasės vadovė

Muzika

R. Baltrimė

Mokytoja

Informacinės technologijos

V. Bučmienė

Mokytoja,

5d klasės vadovė

Anglų kalba

V. Bunevičiūtė-Kudinova

Mokytoja,

3v klasės vadovė

Pradinis ugdymas

J. Būtaitė

Mokytoja

Geografija

A. Chomičius

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas

Kūrybinis mąstymas

R. Černiauskienė

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

Teatras

A. Čiunkienė

Mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra

L. Daubarienė

Specialioji pedagogė,

7a klasės vadovė

 

J. Daugintė

Mokytoja

Matematika

N. Deviatajeva

Mokytoja

Rusų kalba

L. Eirošė

Mokytoja,

2a klasės vadovė

Pradinis ugdymas

S. Freitakas

Mokytojas

Technologijos

V. Gaidjurgienė

Mokytoja,

1a klasės vadovė

Pradinis ugdymas

D. Gaučytė

Mokytoja,

3b klasės vadovė

Pradinis ugdymas

R. Gedmontienė

Mokytoja

Vokiečių kalba

B. Imbrasienė

Mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra

R. Yaburova

Mokytoja,

7b klasės vadovė

Rusų kalba

J. Jankutė

Mokytoja,

2b klasės vadovė

Pradinis ugdymas

R. Jonaitienė

Mokytoja

Technologijos

G. Jonauskas

Mokytojas

Informacinės technologijos

S. Jurkevičienė

Mokytoja,

1b klasės vadovė

Pradinis ugdymas

R. Kadžiulienė

Mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

S. Kavaliūnas

Mokytojas,

6v klasės vadovas

Technologijos

S. Kazelskienė

(vaiko priežiūros atostogose)

Mokytoja

Matematika

L. Kyguolytė

Mokytoja

Istorija

L. Klepeckaitė-Diržininkienė

Mokytoja

Šokis

M. Krakys

Mokytojas

Fizinis ugdymas

G. Kreišmontaitė

Mokytoja,

3a klasės vadovė

Pradinis ugdymas

J. Lastauskienė

Mokytoja,

4c klasės vadovė

Pradinis ugdymas

A. Lazdauskienė

Logopedė

 

I. Lenkauskienė

Mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra

E. Letukaitė-Kvederienė

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

 

A. Liutkuvienė

Mokytoja

Fizika

E. Martinkevičienė

Mokytoja,

8v klasės vadovė

Muzika

A. Martyšienė

Mokytoja,

6a klasės vadovė

Muzika

R. Martyšiūtė-Jarašiūnė

Mokytoja

Anglų kalba

J. Mikalauskienė

Mokytoja,

6c klasės vadovė

Fizinis ugdymas

V. Morkūnienė

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

Šokis

A. Norkienė

Mokytoja,

8a klasės vadovė

Informacinės technologijos

U. Oleksenko

Mokytoja,

1c klasės vadovė

Pradinis ugdymas

V. Paniuškienė

Mokytoja,

8b klasės vadovė

Lietuvių kalba ir literatūra

V. Paškauskienė

Mokytoja

Geografija

R. Perminienė

Psichologė

 

N. Petrauskienė

Mokytoja,

5v klasės vadovė

Anglų kalba

A. Petrovskij

Mokytojas

Anglų kalba

A. Plūkienė

Mokytoja,

8d klasės vadovė

Dorinis ugdymas (etika)

K. Pocevičienė

Mokytoja

Dailė

R. Pocinkė

Mokytoja,

5b klasės vadovė

Matematika

L. Požienė

Mokytoja,

8c klasės vadovė

Anglų kalba

D. Remeikienė

Mokytoja,

3c klasės vadovė

Pradinis ugdymas

K. Rudelienė

Mokytoja,

5a klasės vadovė

Anglų kalba

I. Saldytė

Mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

R. Serapinienė

Mokytoja,

1v klasės vadovė

Pradinis ugdymas

R. Sidorovienė

Mokytoja,

6d klasės vadovė

Matematika

I. Simanauskienė

Mokytoja,

7d klasės vadovė

Anglų kalba

R. Sirusienė

Mokytoja,

2v klasės vadovė

Pradinis ugdymas

I. Sudeikienė

Mokytoja,

4b klasės vadovė

Pradinis ugdymas

L. Šapkauskas

Mokytojas

Fizinis ugdymas

A. Šimkuvienė

Mokytoja,

4a klasės vadovė

Pradinis ugdymas

J. Širvienė

Mokytoja,

4v klasės vadovė

Pradinis ugdymas

G. Škimelytė

Mokytoja,

2c klasės vadovė

Pradinis ugdymas

R. Šverebienė

Mokytoja

Vokiečių kalba

N. Triuškienė

Mokytoja

Fizinis ugdymas

V. Uždanavičienė

Mokytoja

Anglų kalba

V. Venskienė

Mokytoja,

5c klasės vadovė

Biologija, gamta ir žmogus