Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Svečiuose Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojai

Sausio 6 d. progimnazijoje viešėjo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojai. Kolegas domino mūsų pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos mokytojų dalykinės, projektų rengimo, vadybinės administravimo patirtys. Pradinio ugdymo programos mokytojos pristatė informacinių technologijų integravimo į dalykų ugdymo turinį patirtį, mokė praktiškai veikti su Photon, Bee-bot edukaciniais robotukais, iMO LEARN kubais, supažindino su ViLLe, Minecraft Education Edition platformomis, Valdorfo pedagogikos elementais. Pagrindinio ugdymo programos mokytojai svečiams pristatė integruotų informacinių technologijų ir mokomųjų dalykų pamokų 8 kl. patirtį, ESFA projekto „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ veiklas, supažindino su platformomis MozaBook ir LearnLab; pavaduotojai ugdymui, progimnazijos direktorius dalijosi vadybine patirtimi sprendžiant įvairius administravimo klausimus.
Smalsu ir mums buvo išgirsti kolegų patirtis, o besiklausant ir naujų idėjų subrandinti.