Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

XXI-ojo amžiaus pamoka

Rugsėjo 12 – 18 dienomis progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis, pradinio ugdymo mokytoja Indra Sudeikienė, geografijos mokytoja Vilma Paškauskienė ir informacinių technologijų mokytojas Gediminas Jonauskas viešėjo Engerdal barne- og ungdomsskole EBUS (Norvegija) mokykloje, kur susitiko Nordplus Junior paprogramės projekto „21st Century Lesson“ dalyviai iš Latvijos, Norvegijos bei Lietuvos.

Susitikimo metu projekto dalyviai, pristatę Lietuvos bei Latvijos mokyklas mokymo(si) veiklų šeimininkams, išsamiai susipažino su Engerdal barne- og ungdomsskole mokyklos veikla, Norvegijos švietimo sistema.

Lietuvos bei Latvijos mokytojai, pasidaliję savo patirtimi apie švietimo aktualijas ir IKT priemonių taikymą įvairių dalykų mokyme, stebėjo norvegų kolegų informacinių technologijų, pradinio ugdymo, fizinio ugdymo, integruotą gamtos mokslų ir IT pamokas; susipažino su kolegų taikomais metodais, IKT priemonėmis bei IKT taikymo galimybėmis pamokoje.

Kūrybinių dirbtuvių „IKT: pranašumai ir problemos“ metu, projekto dalyviai diskutavo apie IKT teikiamą naudą bei problemas, diegiant jas į ugdymo procesą.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis

Nordplus Junior programą administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) Švedijoje