Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Ugdymas Karjerai

 

Progimnazijoje ugdymo karjerai klausimais konsultuoja UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖS NARIAI:

 • Direktoriau pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis – 212 kab.
 • Ugdymo karjerai konsultantė Asta Norkienė – 324 kab.
 • Psichologė Rasa Perminienė – 314 kab.
 • pedagogė Vilma Aliubavičienė – 314 kab. 

 

Gedminų progimnazija, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

 1. 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 847 NUTARIMAS DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 2. REKOMENDACIJOS DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ IR PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
 3. KARJEROS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Ugdymas Karjerai

Aktualijos stojantiesiems

Klaipėdos miesto gimnazijos :

Klaipėdos miesto nevalstybinės švietimo įstaigos

Lietuvos profesinio mokymo sistema apima:

1) pirminį profesinį mokymą;

2) tęstinį profesinį mokymą;

3) profesinį orientavimą.

Pirminis profesinis mokymas

 1. Pirminis profesinis mokymas yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

1) įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;

2) neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;

3) kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

 1. Profesinio mokymo teikėjas mokiniui, neįgijusiam pagrindinio išsilavinimo, sudaro sąlygas tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą.
 2. Asmuo, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, gali rinktis mokymąsi pagal profesinio mokymo programą arba kartumokytis ir pagal vidurinio ugdymo programą.
 3. Mokiniui mokantis pagal profesinio mokymo programą, bendrojougdymo technologijų dalykų ar profesinio mokymo programų moduliai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 4. Mokiniui, baigusiam pirminio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.
 5. Mokinys, kuris lygiagrečiai su profesinio mokymo programa mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą arba pagal vidurinio ugdymo programą, pagrindinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą įgyja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

Tęstinis profesinis mokymas

 1. Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 2. Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 3. Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Profesinis orientavimas

Profesinis orientavimas vykdomas Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

Klaipėdos miesto profesinės mokyklos

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla     

Klaipėdos laivininkų mokykla  

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla  

Klaipėdos turizmo mokykla  

Klaipėdos technologijų mokymo centras  

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo kelią

 

Siūlomos klasių valandėlių temos

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma „OK KARJERA“  

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma „OK KARJERA“, kuri skirta mokiniams, mokinių tėvams ir pedagogams! Joje rasite viską apie tikslingą karjeros pasirinkimą, aukštąjį mokslą, gebėjimus ir interesus, profesijas, stojamuosius egzaminus, konkursinio balo skaičiuoklę, LAMA BPO paraiškos pildymą, savanorystę, darbo paieškas ir net online karjeros konsultacijas! 
 
 
Siūlome Jums, gerbiami Tėveliai, susipažinti su internetine svetaine www.mukis.lt, kurioje Jūs rasite daug naudingos informacijos apie profesijas, galėsite drauge su savo atžalomis peržiūrėti ir aptarti trumpus mokomuosius filmukus apie kai kurias profesijas.  

UGDYMO KARJERAI FILMUKAI,

KURIUOS KLASIŲ VADOVAI, MOKYTOJAI DALYKININKAI GALI PRITAIKYTI SAVO PAMOKOSE

Karjeros planavimo filmukai

Savęs pažinimo testai

Savęs pažinimo testai
 

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Metodinė medžiaga: